PZN Okręg Lublin

Polski Związek Niewidomych
Największą w Polsce organizacja działająca na rzecz ludzi niewidomych i słabo widzących.