PZN PUŁAWY – Nr. telefonu: 797 609 294

ZARZĄD KOŁA:

  • Wiesław Różewicz – prezes
  • Zbigniew Mokijewski – wiceprezes
  • Aurelia Kuzdra – sekretarz
  • Wanda Skorupska – członek
  • Teresa Szymanek-Wolska – członek
  • Maria Pawełczak – członek
  • Bożena Telęda – zastępca członka zarządu
  • Leokadia Kustra – zastępca członka zarządu

ADRES KOŁA:
Al. Królewska 3
24-100 Puławy

e-mail: pzn_pulawy@o2.pl

czynne: wtorki, środy 9-13

Konto bankowe: Aliorbank S.A. o/Lublin
nr. 72 2490 0005 0000 4530 9512 5619
KRS 0000007330
z dopiskiem „DLA KOŁA PUŁAWY”