PZN PUŁAWY – Nr. telefonu: 797 609 294

ZARZĄD KOŁA:

  • RÓŻEWICZ WIESŁAW – PREZES
  • SKORUPSKA WANDA – WICE-PREZES
  • KUZDRA AURELIA – SEKRETARZ
  • NIEZGODA CZESŁAWA – CZŁONEK
  • SZYMANEK WOLSKA TERESA – CZŁONEK
  • HORDYJEWSKI ANDRZEJ – CZŁONEK

KOŁODYŃSKA EWA – ZASTĘPCA CZŁONKA ZARZĄDU


KOMISJA REWIZYJNA:

  • OCHALSKA ELŻBIETA- PRZEWODNICZĄCA
  • KUSTRA LEOKADIA – CZŁONEK
  • MOKIJEWSKI ZBIGNIEW – CZŁONEK

ADRES KOŁA:
Al. Królewska 3
24-100 Puławy

e-mail: pzn_pulawy@o2.pl

czynne: wtorki, środy 9-13

Konto bankowe: Aliorbank S.A. o/Lublin
nr. 72 2490 0005 0000 4530 9512 5619
KRS 0000007330
z dopiskiem „DLA KOŁA PUŁAWY”