Wyjazd do Teatru Muzycznego w Lublinie

9 maja Zarząd Koła PZN Puławy organizuje wyjazd do Teatru Muzycznego w Lublinie na spektakl ,,Hallo Szpicbródka”.