Spotkanie opłatkowe osób niepełnosprawnych w 2018

Spotkanie opłatkowe osób niepełnosprawnych w 2018r w tym/członków koła PZN Puławy.