Wyjazd do teatru

Zarząd Koła PZN Puławy organizuje wyjazd w dniu 30 kwietnia 2016 r do Teatru Osterwy w Lublinie na sztukę ,,Szarp Pan Bas’, w drodze powrotnej poczęstunek w Karczmie Bida.